Skaitmeninių ir analoginių tachografų metrologinė ir greičio ribotuvų patikra ir remontas

Tachografų patikra ir remontas

UAB „Autokurtas“ atliekama skaitmeninių ir analoginių tachografų patikra ir techninė priežiūra nepriklausomose Tachografų dirbtuvėse
-Kontrolės įstaigose Kaune ir Vilniuje. Jų veikla remiasi LST EN ISO/IEC 17020:2005 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai

„standarto reikalavimais, kuris integruotas į bendrąją kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001.

Norite iš anksto susitarti dėl tachografų patikros?